ໃບຢັ້ງຢືນຂອງພວກເຮົາ

ແບັດເຕີຣີ-CE

ແບັດເຕີຣີ-CE

PDU-CE

PDU-CE

Voltage Stabilizer-CE

Voltage Stabilizer-CE

UPS-CE

UPS-CE

企业资信等级证书-英文

ວິສາຫະກິດສິນເຊື່ອ AAA

企业信用等级证书+英文

ໃບຢັ້ງຢືນການຈັດອັນດັບສິນເຊື່ອ

环境管理体系认证证书-英文

ການຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງສິ່ງແວດລ້ອມ ISO14001

职业健康安全管理体系认证证书-英文

ການຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງສຸຂະພາບອາຊີບ ISO45001

质量管理体系认证证书-英文

ການຢັ້ງຢືນລະບົບການຄຸ້ມຄອງຄຸນນະພາບ ISO9001

ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມ

ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມ

ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມ2

ໃບຢັ້ງຢືນການປະຕິບັດຕາມ